Ciao Link Games tuyển dụng Designer [Fulltime]

Công ty Ciao Link Games tuyển dụng Designer Fulltime tại HN, , số lượng 03-05 người. Mô tả công việc: Thiết kế UI/UX cho sản phẩm trên nền tảng web và mobile Tham gia đóng góp ý tưởng vào sp cùng team Yêu cầu công việc: Sử dụng thành thạo các công cụ PTS, AI… Đã có kinh nghiệm thiết…

Xem chi tiết

Tuyển dụng lập trình Web – WordPress [HN]

Ciao Link tuyển dụng 03-05 Lập trình Web WordPress tại Hà Nội. Yêu cầu công việc Sử dụng thành thạo HTML, CSS, Jquery, Bootstrap. Hiểu cấu trúc WordPress, có kinh nghiệm về WordPress Có kinh nghiệm về responsive, Ajax, JSON, SQL.. Có hiểu biết về OOP và mô hình MVC. Có kinh nghiệm sử dụng…

Xem chi tiết

Ciao Link Games tuyển dụng lập trình Android

Ciao Link Games tuyển dụng lập trình Android tại Hà Nội, số lượng 03-05 người. Yêu cầu công việc: Hiểu rõ về lập trình hướng đối tượng với Java / Kotlin Thành thạo thiết kế layout , nắm được các thành phần cơ bản của Android như Activity, Fragment, tab host, listview, animation.. Làm việc với server –…

Xem chi tiết

Tuyển dụng Multimedia Designer tại Hà Nội

Ciao Link Games tuyển dụng 03-05 Multimedia Designer. Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm xây dựng các concept cho các chiến dịch marketing trên facebook, google (video, photo, illustration, animation) Quản lý việc sáng tạo nội dung bằng hình ảnh mỹ thuật cho các nội dung được yêu cầu.   Yêu cầu công việc:…

Xem chi tiết